Certifikácia - Certifikačná spoločnosť Astraia certification

Vítame vás na stránke spoločnosti ASTRAIA Certification. Sme akreditovaný, medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán so sídlom v Nitre.

Prečo ASTRAIA Certification:

  • Medzinárodná certifikačná spoločnosť
  • Celosvetová platnosť certifikátov resp. osvedčení
  • Certifikujeme takmer všetky odvetvia
  • Naši audítori sú odborníci na malé, stredné aj veľké organizácie
  • Profesionálne vystupovanie a odborné znalosti každého z audítorov
  • Nestranné a nezávislé posúdenie systému
  • Orientujeme sa na posúdenie systému v praxi, nie na jeho dokumentovanie
  • V každej krajine / regióne lokálni audítori, čo znižuje náklady na certifikáciu
  • Pre zákazníkov organizujeme školenia a semináre
  • Aktívna komunikácia so zákazníkom

Spoločnosť ASTRAIA Certification vznikla s cieľom poskytovať svojim klientom vysoko odborné, profesionálne a nezávislé služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Pridanou hodnotou našich auditov je identifikovanie príležitostí na zlepšovanie a rast efektivity podnikania, pričom kladieme dôraz na  výkon riadenia priamo v praxi a nie na jeho dokumentovanie.

ASTRAIA certification ponúka svoje služby najmä v oblasti certifikácie:

ISO 9001 : 2008 ...ISO 14001 : 2004 ...OHSAS 18001 : 2007
........EMAS ISO 22000 : 2005 HACCP
...d
ISO 27001 : 2005
d
...Nariadenie 333/2011

 

A taktiež na školenia v oblasti manažérskych systémov:


.

 

.

Školenia manažérskych systémov....

......

ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | ISO 22000 | ISO 27001 | ISO 50001 | HACCP | EMAS | 715/2013 | 333/2011