Uzbekistan

Russian version

Koncom februára 2014 zmenila naša dcérska spoločnosť v Uzbekistane názov na ASTRAIA Management.Zároveň do firmy vstúpil nový spoločník pán Azat Ilalov,  s ktorým budeme rozvíjať spoluprácu pri rozvoji našej dcérskej firmy v oblasti certifikácie manažérskych systémov v Uzbekistane. Prvým spoločným projektom je, že spoločnosť ASTRAIA Management postupne preberie v roku 2014 pod seba certifikáciu viac ako 40 firiem, ktoré certifikovala spoločnosť Eurasian Expert Group, ktorej vlastníkom je práve pán Azat Ilalov. V marci 2014 konateľ ASTRAIA Certification, ktorá vlastní ASTRAIA Management podpísal s pánom Azatom Ilalovom zmluvu o pristúpení nového člena do spoločnosti, čím bolo oficiálne spečatené a potvrdené pristúpenie nového spoločníka do firmy.

Certifikáciu systémov manažérstva na území Uzbekistanu vykonávame prostredníctvom našej dcérskej organizácie ASTRAIA Management. Tento certifikačný orgán vznikol v roku 2010 a bol zriadený ASTRAIA Certification a Obchodnou a priemyselnou komorou Uzbekistanu. V roku 2012 certifikačný orgán úspešne absolvoval akreditačný proces a získal akreditáciu pre výkon certifikácie systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 a OHSAS 18001.

Tie organizácie na území Uzbekistanu, ktoré majú záujem získať certifikát pod národnou akreditáciou od Uzstandarduzároveň certifikát s medzinárodnou platnosťou SNAS (signatár IAF MLA o vzájomnom uznávaní certifikátov vo svete), nepotrebujú absolvovať dvakrát posudzovanie za účelom certifikácie. Naši audítori vykonávajúci posudzovania na území Uzbekistanuuznaní ako kompetentní v certifikačných  schémach oboch akreditácií. Neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie o rozsahu našich služieb na území Uzbekistanu.

Vydané certifikáty

Základné informácie o certifikácii manažérskych systémov v ruskom jazyku

Osvedčenie o akreditácii v Uzbekistane


Kontakty:

...............

Klimova Eugenia Alexandrovna

(Климова Евгения Александровна)

Director of certification body

Phone/fax: (+ 99871) 1509959

e-mail:klimova@astraia.sk

................

Umarova Guzal

(Умарова Гузаль)

Realization manager

Phone/fax: (+ 99871) 1509959

e-mail:astraia.uz@mail.ru