Novinky

10.01.2014

ASTRAIA Certification overovateľ emisií skleníkových plynov

akreditovaný SNAS

pod registračným číslom 231/V-004

s číslom osvedčenia o akreditácii V-004

 

akreditovaný SNAS

pod registračným číslom 231/V-004

s číslom osvedčenia o akreditácii V-004

Odkaz na akreditaciu:

http://www.snas.sk/index.php?l=sk&what=2&id=1707

Viac informácií o overovaní emisií nájdete tu.