Novinky

24.03.2014

Certifikácia ISO 50001

sú naše najnovšie akreditované služby.

V roku 2013 sme získali akreditáciu na certifikáciu ISO 50001 Systém manažérstva hospodárenia s energiami. Viac o tejto oblasti sa dočítate tu.