Novinky

11.06.2014

ISO 50001 aktivity Astraia

Ponúkli sme bezplatný seminár firmám a zúčastňujeme sa na konferenciách.

Máme úspešne za sebou bezplatný seminár na tému Výhody zo zavedenia a certifikácie systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001. V našej školiacej miestnosti sa stretli najmä energetici z firiem, ktoré majú záujem znižovať svoje náklady na energie. Seminár ohodnotili všetci veľmi dobre. Náš energetický expert Ing. Alexander Tokarčík si vyslúžil najvyššie hodnotenie a účastníci oceňovali najmä informácie z praxe, konkrétne príklady, osobné skúsenosti prednášajúcich.  Veríme, že ISO 50001 sme výborne odprezentovali a táto norma bude chápaná ako veľká pomoc pre manažment. Seminár bol úvodom k dvojdňovému školeniu, ktoré bude nasledovať v blízkej budúcnosti. Tu už účastníci získajú komplexné informácie o implementácii normy ISO 50001.

Naši školitelia Ing. Tokarčík a Mgr. Čierňava vystúpili aj v rámci 17. ročníka medzinárodnej konferencie Riadenie kvality v energetike, ktorá sa konala 29.-30. apríla sa v Častej Papierničke. Prednáškou na tému Systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001 ako efektívny nástroj na úsporu nákladov.

Naposledy ste sa s našimi odborníkmi na energetický manažment mohli stretnúť osobne na medzinárodnej konferencii TOP 2014 – Technika ochrany prostredia, ktorá bola 10.-12. júna v Častej Papierničke.