Novinky

26.02.2015

BIO palivá

V tomto roku sme pripravili školenie pre predajcov pohonných hmôt s obsahom biopalív vyplývajúcich zo zákona č. 309/2009 Z.z.