Novinky

10.12.2015

Aké zmeny prináša nová norma ISO 9001?

Prehľad najvýznamnejších zmien v norme ISO 9001:2015 a informácie o tom, ako prejsť na novú normu.

  • riadenie rizika sa stalo zo základných súčastí QMS
  • mení sa riadenie dokumentácie
  • nové články normy
  • nové definovanie kontextu organizácie
  • zmeny v oblasti preskúmania manažmentom
  • a mnohé ďalšie zmeny.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi Vás privítame na aktualizačnom tréningu, ktorý je zameraný na zmeny v požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsob ich aplikácie vo funkčnom systéme manažérestva kvality (QMS).

Podrobnejšie informácie k aktualizačnému tréningu nájdete tu: