Categories: sk
      Date: 24.03.2014
     Title: Certifikácia ISO 50001 

sú naše najnovšie akreditované služby.V roku 2013 sme získali akreditáciu na certifikáciu ISO 50001 Systém manažérstva hospodárenia s energiami. Viac o tejto oblasti sa dočítate tu.