Categories: sk
      Date: 26.02.2015
     Title: BIO palivá

V tomto roku sme pripravili školenie pre predajcov pohonných hmôt s obsahom biopalív vyplývajúcich zo zákona č. 309/2009 Z.z.Podrobnosti o náplni školenia, lektoroch, termíne, cene nájdete tu.