Categories: sk
      Date: 10.12.2015
     Title: Aké zmeny prináša nová norma ISO 9001?

Prehľad najvýznamnejších zmien v norme ISO 9001:2015 a informácie o tom, ako prejsť na novú normu. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, radi Vás privítame na aktualizačnom tréningu, ktorý je zameraný na zmeny v požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsob ich aplikácie vo funkčnom systéme manažérestva kvality (QMS).

Podrobnejšie informácie k aktualizačnému tréningu nájdete tu: