Projekt Uzbekistan

Od októbra 2008 spoločnosť ASTRAIA® Certification realizovala projekt v rámci medzinárodnej rozvojovej pomoci v Uzbekistane, ktorý sa zameriaval na budovanie národných kapacít v Uzbekistane. Tento projekt je financovaný Slovenskou republikou a realizovaný pod dohľadom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Základným cieľom tohto projektu bolo vybudovať národné kapacity v oblasti integrovaných manažérskych systémov, konkrétne FSMS (systému manažérstva bezpečnosti potravín) a EMS (systému environmentálneho manažérstva) v Uzbekistane.

 

Plánované

Dosiahnuté

1.

Vyškoliť účastníkov implementačných tímo
v EMS a FSMS (40 špecialistov)

Vyškolených 56 špecialistov

2.

5 on-site“ seminárov (tréning na mieste)
- 25
špecialistov z rôznych organizácií

6 spoločností, v každej je z nich minimálne 3-5 členov IT

3.

Preškolenie stredného a nižšieho
manažmentu (
40 účastníkov)

Bolo preškolených 80 stredného a nižšieho manažmentu

4.

Preškolenie vyššieho manažmentu
(
40 účastníkov)

Bolo preškolených 40 TOP manažérov

5.

Príprava interných audítorov EMS a FSMS
(40 účastníkov)

Bolo preškolených 40 interných audítorov

6.

Príprava lokálnych konzultantov (4)

Boli vyškolení 2 starší konzultanti a 3 mladší

7.

Praktický výkon pilotných auditov (6-8)

Bolo vykonaných 6 pilotných auditov

8.

Vzdelávacie programy - implementácia IMS
v 6-8 vybraných organizáciách

Implementácia 8 MS (5-EMS, 3-FSMS) v 6-tich organizáciách

9.

Vykonanie pred-certifikačných auditov
(
6-8)

V 6- tich organizáciách bol vykonaný pred-certifikačný audit

10.

50 publikácií v národnom jazyku

50 publikácií v národnom jazyku

11.

Vzdelávacia misia na Slovensko pre konzultantov
(2)

Boli navštívené 4 spoločnosti, vykonaný workshop pre 4 konzultantov