Ponuka školení na rok 2019

Dátum Názov školenia
Cena bez DPHxxx Cena s DPH   
Počet hodín
podľa záujmu
Výklad  ISO 45001 a zdôraznenie rozdielov medzi OHSAS 18001 a ISO 45001
150,- € 180,- € 8

podľa záujmu

Modul B - Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2018

105,- € 126,- € 8
podľa záujmu Modul C - Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva (EMS) 105,- € 126,- € 8

pripravujeme

Interný audit systému kvality laboratória

240,- €

288,- €

16

pripravujeme

Požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017

160,- € 192,- € 8

podľa záujmu

Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácii nových požiadaviek noriem manažérskych systémov z roku 2015 80,- € 96,- € 6

podľa záujmu

Modul A - Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normyISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality (QMS)

105,- € 126,- € 8
5.11.2019 Prechod od OHSAS 18001 na ISO 45001 - objasnenie zmien v požiadavkách normy ISO 45001 oproti požiadavkám štandardu OHSAS 18001 na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
125,- €
150,- € 6


 

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, svitacova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Riadenie rizík podľa ISO 31000:2009