Certifikované subjekty

Poznámka : Názov organizácie uvádzajte bez právnej formy v rovnakom znení ako v obchodnom registri. Je potrebné zadať aspoň 3 začiatočné znaky.

Ak sú potrebné dodatočné informácie alebo disponujete informáciami týkajúcimi sa certifikácie našich klientov, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými na našej web stránke, prosím overte si ich správnosť na  uvedených kontaktoch: realization@astraia.sk alebo +421915470107

Stav certifikácie:

Platný

 

certifikát je platný

Zrušený

 

zrušený rozhodnutím certifikačného orgánu z dôvodu nedodržania niektorej z podmienok certifikačného procesu alebo zmeny certifikátu, napr. pri zmene rozsahu činností subjektu alebo prechode na nové normatívne kritérium

Pozastavený

 

dočasne pozastavená platnosť certifikátu z dôvodu nedodržania niektorej z podmienok certifikačného procesu

Neplatný

 

vypršala platnosť certifikátu


Hľadať podľa názvu subjektu:

Hľadať podľa čísla certifikátu: