Certifikácia systémov

Certifikácia začína posúdením zavedeného manažérskeho systému a porovnaním so stanovenými kritériami. Ak posudzovaný systém spĺňa všetky požiadavky kritérií uvedených v príslušnej norme, môže certifikačný orgán rozhodnúť o vydaní certifikátu.

Vydaním certifikátu certifikačný orgán potvrdzuje, že certifikovaný systém spĺňa tieto kritériá – požiadavky pre príslušný manažérsky systém.

Organizácia usilujúca o certifikáciu potvrdzuje získaním certifikátu, že má zavedený a udržiavaný systém manažérstva, ktorý spĺňa všetky požiadavky, stanovené príslušnými medzinárodnými normami alebo národnými predpismi.

Rozsah akreditácie spoločnosti Astraia certification

ASTRAIA certification ponúka svoje služby najmä v oblasti certifikácie:

ISO 9001 : 2008 ...ISO 14001 : 2004 ...OHSAS 18001 : 2007
........EMAS ISO 22000 : 2005 HACCP
...d
ISO 27001 : 2005
d
...Nariadenie 333/2011