Certifikáty a certifikačné značky

Po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu Vám budú udelené certifikáty a certifikačné značky.


Certifikáty vydávame v požadovaných jazykových mutáciách.

 Vzor certifikátu

Certifikačné značky môžete používať v reklame, v marketingu, na hlavičkových papieroch, dodacích listoch, zmluvách alebo faktúrach.

Certifikačné značky