EMAS

EMAS

Čo je EMAS ?

 

EMAS je vnímaný v európskom priestore ako verejne akceptovaná značka kvality, zodpovedného environmentálneho správania a transparentnosti. Je určený pre organizácie, ktoré sa rozhodli pre otvorený dialóg so zainteresovanými stranami. Zároveň je to šanca ako rozptýliť negatívne vnímanie niektorých odvetví priemyslu, ktoré sú často zo strany verejnosti spájané s nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie. Prostredníctvom verejných správ – environmentálnych vyhlásení má organizácia priestor, aby vysvetlila a prezentovala svoje výsledky v oblasti ochrany životného prostredia.

Tieto verejné správy sú validované akreditovaným environmentálnym overovateľom, čo je záruka, že informácie uvedené v správe sú pravdivé a dôveryhodné.