EnMS - ISO 50001 implementácia

ŠKOLENIE IMPLEMENTAČNÝCH TÍMOV SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA HOSPODÁRENIA S ENERGIAMI PODĽA ISO 50001:2011 (EnMS)

Cieľ školenia: výklad požiadaviek a praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne zavedenie požiadaviek normy ISO 50001:2011

Účastníci: záujemcovia o implementáciu EnMS a všetci, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 50001:2011

Forma školenia: prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a diskusia

Rozsah: 16 hodín

Lektori:
 • Mgr. Peter Čierňava

Program školenia: 1.deň

 • úvod do problematiky
 • termíny a definície manažérstva energií
 • štruktúra normy ISO 50001 a všeobecné požiadavky
 • výklad požiadaviek na manažment a jeho zodpovednosti
 • energetická politika
 • výklad požiadaviek na energetické plánovanie – stanovenie energetického východiska a ukazovateľov energetickej hospodárnosti

Program školenia:  2.deň

 • implementácia a prevádzkovanie – riadenie hospodárenia s energiami
 • požiadavky na kontrolu a monitoring
 • preskúmanie manažmentom
 • modelové cvičenia a praktické príklady
 • diskusia

Termín: podľa záujmu v čase 8:30 – 17:00

Miesto konania:    Nitra

Cena: 220€* + DPH/osoba (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)

KONTAKT: tel: 0905 866 663 mail: skolenia@astraia.sk

* cena pre dvoch účastníkov 400€,  cena pre troch účastníkov 550€, cena pre štyroch a viac účastníkov +150€ za každého ďalšieho účastníka  (ceny sú bez DPH)

TU si môžete stiahnuť prihlášku k školeniu:

Prihláška