Interný audítor v schéme EMAS

Pozývame Vás na tréning:

Interný audítor v schéme EMAS

 

Informácie: ...
....
Cieľ školenia: Naučiť interných audítorov EMS znalých požiadaviek ISO 14001 auditovať špecifické požiadavky EMAS.
....
Organizátor: ASTRAIA® Certification, s.r.o. akreditovaný environmentálny overovateľ; osvedčenie o akreditácii č. SK-V-0001; akreditácia udelená dňa 26.8.2011 rozhodnutím č. 345/2011/231/3.
...
Účastníci: Interní audítori požiadaviek EMAS podľa nariadenia EPaR č. 1221/2009
...
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia, diskusia a test
....
Rozsah: 8 hodín
....
Lektori:
 • RNDr. D. Helfer - vedúci certifikačného orgánu
 • Mgr. Peter Čierňava
....
Termín: podľa záujmu v čase od 8:00 – 16:30
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 145 eur + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)

 

Program školenia:
...
 • úvod do problematiky auditovania
 • špecifické požiadavky EMAS voči ISO 14001
 • ako auditovať špecifické požiadavky EMAS
 • úvodné environmentálne preskúmanie
 • audit environmentálneho vyhlásenia a kontrola údajov
 • audit environmentálneho správania a hlavných ukazovateľov
 • audit právnych požiadaviek a ich súladu
 • požiadavky na internú a externú komunikáciu a zainteresovanie pracovníkov
 • požiadavky na plánovanie a výkon interných environmentálnych auditov
 • modelové cvičenie – výkon ukážkového auditu
 • diskusia a test

 

Stiahnite si prihlášku k školeniu

Prihláška školenie (MS Word)

Organizačný garant
...
Meno: Henrieta Mullerova

mobil: 0915 470 107+421 905 866 663
e-mail: skolenia@astraia.sk
...
...
Kontaktná adresa organizátora:
...
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra