ISMS - ISO/IEC 27001:2013

MODUL F

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 a spôsob ich aplikácie vo funkčnom ISMS

Cieľom tréningu je objasniť členom audítorských tímov a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001 a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto zmien priamo v organizáciách vo funkčnom manažérskom systéme informačnej bezpečnosti.

Školenie je zamerané na vysvetlenie praktického a efektívneho postupu zavedenia zmien v oblasti ISMS s cieľom podporiť účinný manažment bezpečnosti informácií v organizácii a komplexne riadiť bezpečnostné riziká spojené s citlivými informáciami.

Počas tréningu skúsení lektori poskytnú účastníkom veľa reálnych príkladov z rôznych odvetví hospodárstva ako implementovať tieto zmeny a zároveň sa účastníci tréningu naučia ako preverovať tieto elementy manažérskeho systému.

 

Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
....
Rozsah: 16 hodín
....
Lektorka:
  • Ing. Eva Hlušková, PhD.
....
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:30
....
Miesto konania: Nitra
....
Cena: 340,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)


Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663+421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku k modulovým školeniam

Prihláška Modulové školenia (MS Word)