ASTRAIA v médiách

Uzbecký portál UzDaily.com informoval o udelení certifikátov ISO 9001:2008 firme TUS Buero našimi spoločnosťami ASTRAIA Management a ASTRAIA Certification. ASTRAIA Management udelila certifikát pre systém manažérstva kvality pod národnou akreditáciou v Uzbekistane udelenej od akreditačného orgánu Uzstandard. Medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán ASTRAIA Certification udelil certifikát QMS podľa ISO 9001:2008 pod medzinárodne akceptovanou akreditáciou udelenou od slovenského akreditačného orgánu SNAS (IAF member a signatár zmluvy o vzájomnom uznávaní certifikácie). TUS Buero je dlhoročný producent kancelárskeho nábytku v Uzbekistane. Pôsobí na trhu už od roku 1997 a vyrába moderný nábytok vyvinutý s konštrukčnou podporou firmy SAMAS Deutschland AG & Co KG z Nemecka.

Anglická verzia článku: http://www.uzdaily.com/articles-id-27402.htm

Ruská verzia článku: http://www.uzdaily.uz/articles-id-19924.htm

.... .... ....

Článok | Nový pohľad Európskej únie na nakladanie s odpadom

Článok | Stav konca odpadu - Nástroj ako stimulovať trh s recykláciou

Článok | Kvalita - EMAS

Článok | Kvalita - FSMS

Článok | Prínos zavedenia a certifikácie FSMS

Článok EMAS - nástroj excelentnosti v oblasti environmentálneho manažérstva

Článok | EMAS – cesta ako budovať firemný imidž

Článok | Investovať do implementácie manažérskych systémov?

Článok | Magazín GUEST - Hotely, reštaurácie a prínos HACCP

Článok | Podpora MS v Kazachstane

 

Video | Konferencia Ukrajina Balkán

Video | Konferencia Uzbekistan (ruský jazyk)