Školenia manažérskych systémov

Tým že jednotlivé normy sú rozdelené na moduly, môžete absolvovať kombináciu, aká je pre Vás najvýhodnejšia a potrebná.

Modul A: Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality
...
Modul B: Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2002
...
Modul C: Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva
...
Modul D: Výklad a spôsob auditovania požiadaviek podľa normy ISO 45001:2018 na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
...

Modul E:

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 37001:2016 na systém manažérstva proti korupcii (ABMS)

.
Modul F:

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO/IEC 27001 na systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Modul G:

Systémy manažérstva hospodárenia s energiami - Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 50001:2011

Nemusíte sedieť a platiť za týždňové školenie, ak Vám stačia dva moduly. Šetríte čas a čas sú peniaze.

Kombináciou nižšie uvedených modulov každý účastník získa osvedčenie interného audítora.

Modul A+B: ........... Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
...
Modul C+B: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
...
Modul D+B: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa normy ISO 45001
...
Modul E+B: Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016
...
Moduly A+B+C: Interný audítor systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva
...
Moduly B+C+D: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
...

Moduly B+G:

Interný audítor systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa požiadaviek normy ISO 50001:2011

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, svitacova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663