Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013

Pozývame Vás na tréning:

Aplikácia nariadenia Komisie (EÚ) č. 715/2013 v organizáciách, ktoré chcú prevádzať medený šrot z odpadu na surovinu

 

Informácie:
....
Cieľ školenia: Výklad požiadaviek článku 5objasnenie požiadaviek na dokumentáciu systému riadenie kvality, objasnenie kritérií pre medený šrot, odovzdanie praktických skúseností, legislatívny rámec celého procesu
....
Organizátor: ASTRAIA Certification, s.r.o., akreditovaný  certifikačný orgán manažérskych systémov, akreditovaný  environmentálny overovateľ a akreditovaný overovateľ emisií skleníkových plynov
...
Účastníci: Spracovatelia kovového šrotu – medeného šrotu
...
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, diskusia
....
Rozsah: 6 hodín
....
Lektori:
 • RNDr. D. Helfer - vedúci certifikačného orgánu (ASTRAIA Certification)
 • Mgr. Peter Čierňava (ASTRAIA Certification)
....
Termín: podľa záujmu v čase 9:00 – 15:30 (obed 30 min)
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 145,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania) AKCIA: 110,- EUR + DPH, ak sa z jednej firmy zúčastnia aspoň dvaja ľudia (zľava 35,- EUR/osoba)

 

Program školenia:
...
 • úvod do problematiky odpadového hospodárstva v SR a EÚ
 • štruktúra nariadenia Komisie (EÚ) č. 715/2013
 • požiadavky na zdokumentované postupy
 • požiadavky kladené na odpad - vstupný materiál
 • požiadavky na procesy a techniky spracovania
 • požiadavky na kvalitu medeného šrotu, ktorý je výsledkom činnosti zhodnocovania
 • monitorovanie radiácie
 • požiadavky na systém kvality
 • požiadavky na odbornú prípravu personálu
 • vyhlásenie o zhode
 • diskusia

 

TU si môžete stiahnuť prihlášku:


Prihláška

 

Organizačný garant:

...
Meno: Henrieta Mullerová
e-mail: mullerova@astraia.sk
mobil: 0915 470 107+421 905 866 663
...
Kontaktná adresa organizátora:
...
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra