Predstavenie spoločnosti

ASTRAIA Certification je medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán, ktorý vznikol v roku 2002 s cieľom prispieť k vytvoreniu dôveryhodného trhového prostredia. Prostredníctvom certifikácie potvrdzujeme našim klientom, že pre svojich obchodných partnerov zaručujú kvalitu, sú spoľahliví a nepredstavujú riziko. Naša odbornosť a nestrannosť je potvrdená akreditáciou. V roku 2011 sme prešli pod Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS), naše registračné čísla na SNAS sú 231/Q-061, 231/R-081-4.

Spoločnosť ASTRAIA Certification bola založená odborníkmi z oblasti ochrany životného prostredia, preto sa prirodzene orientujeme nielen na kvalitu, ale aj na environmentálne témy. Disponujeme špecialistami na všetky oblasti legislatívy životného prostredia a sme prvým a  jediným na Slovensku akreditovaným subjektom oprávneným vykonávať environmentálne overovanie EMAS systémov, ktoré sú zamerané na zlepšovanie environmentálneho správania organizácií. Ako environmentálny overovateľ sme registrovaný na SNAS pod číslom SK-V-0001.

Našou filozofiou je vykonávať pre klientov vysoko kvalifikované, profesionálne a nezávislé audity a certifikáciu.

Hlavné zameranie činnosti spoločnosti: