Realizované projekty

V zhraničí sme spolupracovali na projektoch v rámci Rozvojového programu Spojených národov (UNDP - United Nations Development Programme) a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

 

Projekt Čierna Hora

„Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva v Čiernej Hore, Macedónsku, Bosne a Hercegovine “

Projekt NaCaB Kazachstan

„Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva v Kazachstane"

Projekt Ukrajina

„Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva na Ukrajine"

Projekt Uzbekistan

„Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva v Uzbekistane"