Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácií nových požiadaviek noriem manažérskych systémov z roku 2015.

Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácií nových požiadaviek noriem manažérskych systémov z roku 2015.

Pozývame Vás na tréning, ktorý je zameraný na riadenie rizík podľa  normy ISO 31000:2009 a spôsob aplikácie tejto normy v zavedenom manažérskom systéme

Zameranie tréningu:

 • prestavenie normy ISO 31000:2009
 • popis princípov manažérstva riadenia rizík podľa normy ISO 31000
 • popis procesu riadenia rizík podľa normy ISO 31000 – identifikácia rizík, analýza rizík, hodnotenie rizík a zaobchádzanie s rizikom
 • vysvetlenie integrácie systému manažérstva rizík a príležitostí s viacerými systémami manažérstva (kvality, environmentu, informačnej bezpečnosti, a pod.) v organizácii
 • čo prinesie zavedenie systému manažérstva rizík organizáciám v praxi
 • sumarizovanie metód, ktoré sú vhodné na aplikáciu riadenia rizík v organizácii

 

Tréning je určený:

 • všetkým manažérom, vedúcim pracovníkom a zainteresovaným, ktorí vo firmách zabezpečujú udržiavanie systémov manažérstva,
 • interným audítorom pre systémy manažérstva,
 • tým absolventom našich školení, ktorí v minulosti absolvovali školenia objasňujúce požiadavky normy ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, atď.,
 • iným, ktorí majú záujem o riadenie rizík vo svojej organizácii.


Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
....
Rozsah: 6 hodín
....
Lektori
 • Ing. Eva Hlušková, PhD.
....
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 14:00
....
Miesto konania: Nitra
....
Cena: 95,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)


 

Stiahnite si prihlášku k modulovým školeniam

Prihláška Modulové školenia (MS Word)