ISO 9001 | ISO 14001 | OHSMS 45001 | ISO 22000 | ISO 27001 | ISO 37001| ISO 50001| HACCP | EMAS | GHG |333 / 2011 | 715 / 2013

Vítame vás na stránke spoločnosti ASTRAIA Certification. Sme akreditovaný, medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán so sídlom v Nitre.

Spoločnosť ASTRAIA Certification vznikla s cieľom poskytovať svojim klientom vysoko odborné, profesionálne a nezávislé služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Pridanou hodnotou našich auditov je identifikovanie príležitostí na zlepšovanie a rast efektivity podnikania, pričom kladieme dôraz na  výkon riadenia priamo v praxi a nie na jeho dokumentovanie.

Naši odborníci sa zameriavajú predovšetkým na certifikáciu systémov manažérstva:

ISO 9001 : 2008 ... ...ISO 14001 : 2004
....EMAS ISO 22000 : 2005 HACCP
...
d
ISO 27001 : 2005

d

...ISO 37001

system manažérstva proti korupcii

Nariadenie 333/2011

A taktiež na školenia v oblasti manažérskych systémov:

Školenia manažérskych systémov

 

 

 

 

 

ISO 9001 | ISO 14001 | OHSMS 45001 | ISO 22000 | ISO 27001 | ISO 37001| HACCP | EMAS | ISO 50001 | 715/2013 | 333/2011