Manažment - soft skills

ASTRAIA®Certification, s.r.o.

Vás pozýva na školenia z oblasti

SOFT skills kde si môžete vybrať jedno, či viac školení potrebné práve pre Vás.

Požiadavky trhu práce a tým i nároky zamestnávateľov zaznamenali v priebehu minulých rokov veľké zmeny. Najskôr kládli personalisti dôraz najmä na odborné znalosti uchádzačov, dnes ich stále viac zaujíma individuálnosť osobnosti jednotlivých kanditátov.

Pojem "osobnosť" zahrňuje vlastnosti, ktoré nie je možné zahrnúť do odbornej kvalifikácie. "soft-skills" sa väčšinou neprekladá ani do slovenčiny.

Soft-skills sú označované vlastnosti, ktorých dôležitosť sa líši podľa konkrétnych požiadaviek trhu. Spektrum soft-skills siaha od empatie či vedomostí ľudí cez komunikatívnosť či sebakritiku až po schopnosť presadiť sa, viesť tím alebo schopnosť nadchnnúť ostatných pre spoločný cieľ.

Čo znie v teorii ako samozrejmosť, je pre mnohých tá najväčšia a najťažšia skúška na ceste k profesinálnemu úspechu. Ďalší dôvod, aby ste sa snažili rozvíjať soft skills čo najskôr, je bežný život ako nenechať so sebou manipulovať a vedieť asertívne komunikovať.

Ukážeme Vám cestu k úspechu...

Ponúkané tréningové moduly školení soft skills:

 • Asistent riadenia - sociálneho subsystému podniku
 • Diskrétny audit a optimalizácia systému riadenia a organizácie
 • Riadenie a vedenie ľudí
 • Komunikácia manažéra
 • Výkonová motivácia spolupracovníkov
 • Aktívne budovanie a vedenie pracovného tímu
 • Konštruktívne riešenie konfliktov
 • Správne manažérske rozhodovanie
 • Kaučing
 • Riadenie a organizácia času manažéra
 • Účinné zvládanie manažérskeho stresu
 • Asertivita, sebapoznanie a osobnostný rast manažéra
 • Profesionálna prezentácia
 • Projektový manažment
 • Strategický manažment
 • Manažment zmeny
 • Corporate Governance
 • Výročná správa
 • Systém manažérstva kvality

Školenia SOFT skills pre Vás navrhujeme na kľúč, podľa konkrétnych a špecifických požiadaviek každého klienta. V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať na skolenia@astraia.sk