Validované environmentálne vyhlásenia

Astraia Certification, s.r.o. overila systém a údaje o environmentálnom vyhlásení podľa Nariadenia ES č. 1221/2009.

Na základe prvotného overenia a pravidelných kontrol sme validovali nasledovné environmentálne vyhlásenia:

 • SEWA, a.s., Bratislava
 • ŽOS EKO, s.r.o., Vrútky
 • EUROVIA SK, a.s., Košice
 • PROSPECT, spol. s r.o., Nové Zámky
 • STRABAG s.r.o., Bratislava
 • PORR s.r.o., Bratislava
 • Adifex, a. s., Bratislava
 • Doprastav, a.s., Bratislava
 • Ing. Marián Sahul  STAVEKO, Nitra
 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Bratislava
 • SOAR sk, a.s., Žilina

Registráciu uvedených subjektov v schéme EMAS vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a na jej stránke si môžete overiť aktuálnosť registrácie v schéme EMAS, ako aj pozrieť aktualizované environmentálne vyhlásenie týchto subjektov.

http://www.emas.sk/content/registre