Добро пожаловать на наш сайт!

Вас приветствует Орган по сертификации систем управления  ASTRAIA Certification!

Наша деятельность распространяется на сертификацию систем управления в соответствии со следующими стандартами:


ISO 9001
ISO 9001

Узнайте больше o ISO 9001


ISO 14001
ISO 14001

Узнайте больше o ISO 14001


ISO 45001
ISO 45001

Узнайте больше o ISO 45001


ISO 22000
ISO 22000

Узнайте больше o ISO 22000


EMAS
EMAS

Узнайте больше o EMAS


HACCP
HACCP

Узнайте больше o HACCP


ISO 27001
ISO 27001

Узнайте больше o ISO 27001


ISO 50001
ISO 50001

Узнайте больше o ISO 50001


ISO 22000
ISO 22000

Узнайте больше o ISO 22000


Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013

Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1179/2012

Dôvody, prečo využiť pre certifikáciu spoločnosť ASTRAIA Certification


Spoločnosť ASTRAIA Certification vznikla s cieľom poskytovať svojim klientom vysoko odborné, profesionálne a nezávislé služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov.

Pridanou hodnotou našich auditov je identifikovanie príležitostí na zlepšovanie a rast efektivity podnikania, pričom kladieme dôraz na výkon riadenia priamo v praxi a nie na jeho dokumentovanie.

Prečo certifikovať s nami?

  • Medzinárodná certifikačná spoločnosť
  • Celosvetová platnosť certifikátov resp. osvedčení
  • Certifikujeme takmer všetky odvetvia
  • Naši audítori sú odborníci na malé, stredné aj veľké organizácie
  • Profesionálne vystupovanie a odborné znalosti každého z audítorov
  • Nestranné a nezávislé posúdenie systému
  • Orientujeme sa na posúdenie systému v praxi, nie na jeho dokumentovanie
  • V každej krajine / regióne lokálni audítori, čo znižuje náklady na certifikáciu
  • Pre zákazníkov organizujeme školenia a semináre
  • Aktívna komunikácia so zákazníkom

Aká je cena certifikátu ISO?


Chcete zistiť, koľko stojí certifikácia systému, ktorý zvažujete zaviesť vo Vašej firme? Naši pracovníci Vám radi vypracujú nezáväznú cenovú ponuku presne pre Vás.

Novinky a články