Добро пожаловать на наш сайт!

Вас приветствует Орган по сертификации систем управления  ASTRAIA Certification!

Наша деятельность распространяется на сертификацию систем управления в соответствии со следующими стандартами:


ISO 9001
ISO 9001

Узнайте больше o ISO 9001


ISO 14001
ISO 14001

Узнайте больше o ISO 14001


ISO 45001
ISO 45001

Узнайте больше o ISO 45001


ISO 22000
ISO 22000

Узнайте больше o ISO 22000


EMAS
EMAS

Узнайте больше o EMAS


HACCP
HACCP

Узнайте больше o HACCP


ISO 27001
ISO 27001

Узнайте больше o ISO 27001


ISO 50001
ISO 50001

Узнайте больше o ISO 50001


ISO 22000
ISO 22000

Узнайте больше o ISO 22000


Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013

Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1179/2012

Dôvody, prečo využiť pre certifikáciu spoločnosť ASTRAIA Certification


Spoločnosť ASTRAIA Certification vznikla s cieľom poskytovať svojim klientom vysoko odborné, profesionálne a nezávislé služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov.

Pridanou hodnotou našich auditov je identifikovanie príležitostí na zlepšovanie a rast efektivity podnikania, pričom kladieme dôraz na výkon riadenia priamo v praxi a nie na jeho dokumentovanie.

Prečo certifikovať s nami?

  • Medzinárodná certifikačná spoločnosť
  • Celosvetová platnosť certifikátov resp. osvedčení
  • Certifikujeme takmer všetky odvetvia
  • Naši audítori sú odborníci na malé, stredné aj veľké organizácie
  • Profesionálne vystupovanie a odborné znalosti každého z audítorov
  • Nestranné a nezávislé posúdenie systému
  • Orientujeme sa na posúdenie systému v praxi, nie na jeho dokumentovanie
  • V každej krajine / regióne lokálni audítori, čo znižuje náklady na certifikáciu
  • Pre zákazníkov organizujeme školenia a semináre
  • Aktívna komunikácia so zákazníkom

Cколько стоит сертификация?


Вас интересует, сколько стоит сертификация вашей системы менеджмента?

Последние известия