Ocenenie Zlatá lupa

Ocenenie Zlatá lupa

Lupa je symbol spoločnosti ASTRAIA Certification. Objavuje sa v našom logu, na certifikačných značkách, na certifikátoch a od roku 2010 aj v súvislosti s oceňovaním našich klientov. Stalo sa už tradíciou, že vždy ku koncu roka spoločnosť ASTRAIA Certification odovzdáva ocenenia „Zlatá lupa“. Toto ocenenie je udeľované v dvoch oblastiach a to konkrétne pre „integrované manažérske systémy“ – čo znamená, že spoločnosť má implementovaných a certifikovaných viac manažérskych systémov a pre „autonómne manažérske systémy“ – teda certifikáciu jedného manažérskeho systému. Ocenia sú udeľované v kategóriách malý, stredný a veľký podnik. Spoločnosti, ktoré si pri slávnostnej príležitosti prevezmú ocenenie „Zlatú lupu“, sú vyberané komisiou, ktorá pozostáva z realizačných manažérov, audítorov a vedenia ASTRAIA Certification. Aby sa organizácii dostala pocta v podobe ocenenia musí splniť niekoľko základných kritérií. Predovšetkým je to zaangažovanosť vedenia na vybudovaní a udržiavaní manažérskeho systému, ktorý bez tejto podpory nemá nádej na úspech. Komisia ďalej hodnotí efektivitu systému, schopnosť organizácie plniť svoje ciele a orientáciu na zlepšovanie. V neposlednom rade je dôležitá práca s personálom. Nemôžeme opomenúť ani zdokumentovanie systému, kde vždy presadzujeme racionalitu a jednoduchosť. Je veľmi dôležité, aby mal manažérsky systém praktický prínos a nebol iba formálny. Sme radi, že mnohí naši klienti tieto kritéria spĺňajú, pretože si treba uvedomiť, že manažérske systémy sú iba nástroje a výsledky a „dobrú firmu“ robia ľudia, ktorí v nej pracujú.

Ocenenie Zlatá lupa 2012
Oblasť: certifikované autonómne systémy Oblasť: certifikované integrované systémy
Kategória malý podnik: H+H kvasiareň Kategória malý podnik: Modrá planéta, s.r.o.
Kategória stredný podnik: Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Kategória stredný podnik: Davital, s.r.o.
Kategória veľký podnik: ÚŠKVBL Nitra Kategória veľký podnik: ENVI – GEOS Nitra, s.r.o.

 

Ocenenie Zlatá lupa 2011
Oblasť: certifikované autonómne systémy Oblasť: certifikované integrované systémy
Kategória malý podnik: Danubia service, a.s. Kategória malý podnik: Ekolas, s.r.o.
Kategória stredný podnik: Diagnosticum, s.r.o. Kategória stredný podnik: Koliba, a.s.
Kategória veľký podnik: Imuna pharm, a.s. Kategória veľký podnik: Grafobal, a.s.

 

Ocenenie Zlatá lupa 2010
Oblasť: certifikované autonómne systémy Oblasť: certifikované integrované systémy
Kategória malý podnik: Toyota motors Slovakia, s.r.o. Kategória malý podnik: ENVI – PAK, a.s.
Kategória stredný podnik: Cesam, s.r.o. Kategória stredný podnik: DNV Energo, a.s.
Kategória veľký podnik: MNB. Minibea Slovakia, s.r.o. Kategória veľký podnik: Meton Slovakia, a.s.
[stm_sidebar sidebar=“573″]

Hľadáte seriózny a profesionálny prístup?