ISO 50001

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O CERTIFIKÁCIÍ SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA HOSPODÁRENIA S ENERGIAMI PODĽA POŽIADAVIEK ISO 50001

ČO JE CIEĽOM ZAVEDENIA A PRÍPADNE AJ CERTIFIKÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA HOSPODÁRENIA S ENERGIAMI (ĎALEJ LEN ENMS) PODĽA ISO 50001 ?

 • „zlepšiť energetickú efektívnosť prostredníctvom organizačných a technických opatrení;
 • poskytnúť rámec na zníženie energetickej náročnosti výroby a procesov;
 • vytvoriť rámec na riešenie problémov a dosahovanie cieľov v oblastí využívania energií;
 • podporiť hospodárenie s energiou;
 • uľahčiť komunikáciu pri riadení energetických zdrojov;
 • podporiť hľadanie nových energeticky účinných technológií;
 • pomôcť organizáciám lepšie využívať svoje súčasné energeticky náročné aktíva.

KOMU JE ENMS PODĽA ISO 50001 URČENÝ?

Systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001 je určený pre všetky typy a veľkosti organizácií z rôznych odvetví v ktorúkoľvek lokalite na svete. Predstavuje účinný nástroj pre manažérov, ktorí sa rozhodli systematicky znižovať náklady súvisiace so spotrebou všetkých druhov energií, či už je to napr. elektrina, plyn, para alebo rôzne druhy palív.

AKO FUNGUJE ISO 50001

 • Vychádza z P-D-C-A cyklu, ktorý zabezpečuje trvalé zlepšovanie systému energetického manažérstva.
  Poskytuje rámec na:

  • definovanie politiky podporujúcej efektívne využívanie energie
  • dosiahnutie cieľov a zvýšenie energetickej efektívnosti
  • prijímanie rozhodnutí súvisiacich s využívaním a spotrebou energií
  • stanovenie východiskovej hodnoty a monitoringu spotreby energií
  • preskúmavanie politiky a efektivity systému
  • neustále zlepšovanie systému energetického manažérstva
 • Môže sa integrovať s inými systémami riadenia (ISO 9001, ISO 14001).

PRÍKLADY Z PRAXE

 • Vypínací program a regulácia osvetlenia nad robotmi a vo výrobných halách veľkej výrobnej organizácie = úspora 30 000 €.
 • Analýza a uprednostňovanie energeticky efektívnych liniek v strojárskej výrobe, úspora 10% spotreby el. energie = cca 40 000 €.
 • Zafóliovanie svetlíkov v staršej výrobnej hale prinieslo zníženie teploty v letných mesiacoch o 4˚C, náhrada za klimatizačné jednotky = úspora cca 35 000 €.
 • Všetky tieto opatrenia boli prijaté na základe analýzy a meraní počas implementácie ISO 50001.

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA HOSPODÁRENIA S ENERGIAMI PODĽA ISO 50001

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zníženia nákladov a energetickej náročnosti výroby a procesov.
 • Získanie prehľadu o spotrebách energií a tak aj podkladov k strategickému rozhodovaniu manažmentu.
 • Zefektívnenie riadenie všetky procesov, ktoré súvisia so spotrebou energií.
 • Zvyšovanie povedomia zamestnancov o energetickej náročnosti prevádzky.

Služby ASTRAIA Certification v oblasti EnMS

 • Akreditovaná certifikácia podľa ISO 50001
 • Audity zhody a predcertifikačné audity EnMS
 • Školenia implementačných tímov
 • Školenia interných audítorov
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty