Školenia manažérskych systémov

Tým že jednotlivé normy sú rozdelené na moduly, môžete absolvovať kombináciu, aká je pre Vás najvýhodnejšia a potrebná.Nemusíte sedieť a platiť za týždňové školenie, ak Vám stačia dva moduly. Šetríte čas a čas sú peniaze.

Kombináciou nižšie uvedených modulov každý účastník získa osvedčenie interného audítora.

 

Modul A+B: Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
Modul C+B: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
Modul D+B: Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa normy ISO 45001
Modul E+B: Interný audítor systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001
Modul A+B+C: Interný audítor systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva
Modul B+C+D: Interný audítor systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
Modul B+G: Interný audítor systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa požiadaviek normy ISO 50001

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663