Certifikačná rada

Certifikačná rada:

Certifikačná rada je orgán, ktorý dozerá na dodržiavanie akreditačných podmienok a platných kritérií uvedených v príslušných normách a predpisoch pri službách poskytovaných spoločnosťou ASTRAIA Certification, s.r.o.

Členovia certifikačnej rady sú delegovaní zastupujúcimi zainteresovanými stranami ako sú napríklad zákazníci,  podnikateľský sektoru, štátna správa, mimovládne organizácie a pod. Certifikačnú radu tvorí tím minimálne 5 vysokokvalifikovaných odborníkov zastupujúcich rôzne zainteresované strany a oblasti pôsobnosti certifikačného orgánu. Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. bol našimi klientmi zvolený ako zástupca zainteresovanej strany – klienti.

Sťažnosti a podnety zo strany našich klientov prosím zasielajte na email s.sklenar@envigeos.sk

Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

 

Všetky kontakty