Certifikáty a certifikačné značky

Certifikáty a certifikačné značky

Po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu Vám budú udelené certifikáty a certifikačné značky.

Certifikáty vydávame v požadovaných jazykových mutáciách.

Certifikačné značky môžete používať v reklame, v marketingu, na hlavičkových papieroch, dodacích listoch, zmluvách alebo faktúrach.

Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty