ISO 14001

ČO JE CIEĽOM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU (EMS) – ISO 14001?

 • „riadenie činností, ktoré spoločnosť vykonáva a majú dopad na životné prostredie (environmentálnych aspektov);
 • správne nakladanie s odpadmi, zavedené postupy do praxe pri vzniku environmentálnej havárie;
 • plnenie súladu so zákonnými požiadavkami v oblasti životného prostredia – neplatenie pokút;
 • zodpovedný a seriózny zamestnávateľ;
 • ochrana prírody.

KOMU JE SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA (EMS) – ISO 14001 URČENÝ?

Systém environmentálneho manažérstva a s ním súvisiaca norma ISO 14001 prislúcha všetkým podnikateľským odvetviam, a hlavne tým, ktoré chcú preukázať, že sa zaujímajú o to ako vplýva činnosť ich organizácie na životné prostredie. Dá sa uplatniť vo všetkých odvetviach rovnako, v automobilovom priemysle, potravinárskom, finančných inštitúciách, výrobných odvetviach alebo službách.

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA – ISO 14001:

 • zabezpečovanie súladu s príslušnou legislatívou v oblasti životného prostredia;
 • stanovenie a preskúmavanie požiadaviek zákazníka na životné prostredie;
 • redukcia nákladov spôsobených haváriami a pokutami;
 • rast konkurenčnej schopnosti organizácie na domácom aj zahraničnom trhu;
 • získanie konkurenčnej výhody pri verejnom obstarávaní a v rôznych tendroch;
 • rast environmentálneho povedomia zamestnancov;
 • zvýšenie dôveryhodnosti a imidžu organizácie z pohľadu zákazníkov, štátnej správy a ostatných partnerov.
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty