Certifikácia

Certifikácia systémov

Certifikácia začína posúdením zavedeného manažérskeho systému a porovnaním so stanovenými kritériami. Ak posudzovaný systém spĺňa všetky požiadavky kritérií uvedených v príslušnej norme, môže certifikačný orgán rozhodnúť o vydaní certifikátu.

Vydaním certifikátu certifikačný orgán potvrdzuje, že certifikovaný systém spĺňa tieto kritériá – požiadavky pre príslušný manažérsky systém.

Organizácia usilujúca o certifikáciu potvrdzuje získaním certifikátu, že má zavedený a udržiavaný systém manažérstva, ktorý spĺňa všetky požiadavky, stanovené príslušnými medzinárodnými normami alebo národnými predpismi.

ASTRAIA certification ponúka svoje služby najmä v oblasti certifikácie:

ISO 9001
ISO 9001

Viac informácií o ISO 9001


ISO 14001
ISO 14001

Viac informácií o ISO 14001


ISO 45001
ISO 45001

Viac informácií o ISO 45001


ISO 37001
ISO 37001

Viac informácií o ISO 37001


EMAS
EMAS

Viac informácií o EMAS


HACCP
HACCP

Viac informácií o HACCP


ISO 27001
ISO 27001

Viac informácií o ISO 27001


ISO 50001
ISO 50001

Viac informácií ISO 50001


ISO 22000
ISO 22000

Viac informácií o ISO 22000