ABMS – ISO 37001

ABMS – ISO 37001

Modul E
Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 37001 na systém manažérstva proti korupcii (ABMS)


Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s požiadavkami normy ISO 37001 pre oblasť manažérstva proti korupcii.

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako má byť implementovaný systém manažérstva proti korupcii, aby organizácia splnila požiadavky normy ISO 37001. Účastníci sa dozvedia, ako chápať jednotlivé požiadavky a vhodne ich implementovať v organizácii so zohľadnením už zavedených nástrojov, ktoré môžu byť požadované legislatívou.

V neposlednom rade je ABMS aj nástrojom, ktorý vo veľkej miere zabezpečuje elimináciu korupcie či už organizácie alebo v organizácii a napomáha sa vyhnúť sankciám a iným postihom zo strany štátu. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie normy.

Informácie:
Forma tréningu: prezenčná i online – pripojenie cez zaslaný link na sledovanie. Odporúča sa mikrofón pre efektívnu komunikáciu (diskusiu).
Rozsah: 8 hodín
Lektori
  • Ing. Monika Helferová
Termín: 13.11.2023 v čase od 08:00 do 16:00
Miesto konania: Priezračná 39, Nitra
Cena:

150,- EUR + DPH prezenčná forma

130,- EUR + DPH online forma

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie