Aktuálna ponuka školení

Realizujeme školenia v oblasti manažérskych systémov

DÁTUM NÁZOV ŠKOLENIA CENA
(bez DPH)
CENA
(s DPH)
POČET
HODÍN
podľa záujmu  Modul D – Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 45001 na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 150,- € 180,- € 8
  Okrem prezenčnej formy Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie Modul D aj online formou. 130,- € 156,- € 8
podľa záujmu  Modul A – Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality (QMS) 150,- € 180,- € 8
  Okrem prezenčnej formy Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie Modul A aj online formou. 130,- € 156,- € 8
podľa záujmu  Modul B – Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011 150,- € 180,- € 8
  Okrem prezenčnej formy Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie Modul B aj online formou. 130,- € 156,- € 8
podľa záujmu  Modul C – Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001 na systém environmentálneho manažérstva (EMS) 150,- € 180,- € 8
  Okrem prezenčnej formy Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie Modul C aj online formou. 130,- € 156,- € 8
podľa záujmu  Modul E – Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 37001 na systém manažérstva proti korupcii (ABMS) 150,- € 180,- € 8
Okrem prezenčnej formy Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie Modul E aj online formou. 130,- € 156,- € 8
podľa záujmu  Špecifické požiadavky schémy EMAS (nad rámec požiadaviek ISO 14001) pre organizácie zaujímajúce sa o zavedenie EMAS do svojho integrovaného manažérskeho systému. 170,- € 204,- € 8
  Okrem prezenčnej formy Vám ponúkame možnosť absolvovať školenie  aj online formou. 150,- € 180,- € 8

Hľadáte spoločnosť, ktorá Vám pripraví školenie na mieru?