Legislatívny rámec

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie.

ÚČASŤ V SCHÉME EMAS SA RIADI:

  • nariadením (ES) č. 1221/2009
  • zákonom NR SR č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EMAS