ASTRAIA v médiách

ASTRAIA v médiách

Uzbecký portál UzDaily.com informoval o udelení certifikátov ISO 9001:2008 firme TUS Buero našimi spoločnosťami ASTRAIA Management a ASTRAIA Certification. ASTRAIA Management udelila certifikát pre systém manažérstva kvality pod národnou akreditáciou v Uzbekistane udelenej od akreditačného orgánu Uzstandard. Medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán ASTRAIA Certification udelil certifikát QMS podľa ISO 9001:2008 pod medzinárodne akceptovanou akreditáciou udelenou od slovenského akreditačného orgánu SNAS (IAF member a signatár zmluvy o vzájomnom uznávaní certifikácie). TUS Buero je dlhoročný producent kancelárskeho nábytku v Uzbekistane. Pôsobí na trhu už od roku 1997 a vyrába moderný nábytok vyvinutý s konštrukčnou podporou firmy SAMAS Deutschland AG & Co KG z Nemecka.

Anglická verzia článku: http://www.uzdaily.com/articles-id-27402.htm
Ruská verzia článku: http://www.uzdaily.uz/articles-id-19924.htm

Článok | Nový pohľad Európskej únie na nakladanie s odpadom
Článok | Stav konca odpadu – Nástroj ako stimulovať trh s recykláciou
Článok | Kvalita – EMAS
Článok | Kvalita – FSMS
Článok | Prínos zavedenia a certifikácie FSMS
Článok | EMAS – nástroj excelentnosti v oblasti environmentálneho manažérstva
Článok | EMAS – cesta ako budovať firemný imidž
Článok | Investovať do implementácie manažérskych systémov?
Článok | Magazín GUEST – Hotely, reštaurácie a prínos HACCP
Článok | Podpora MS v Kazachstane

Video | Konferencia Ukrajina Balkán
Video | Konferencia Uzbekistan (ruský jazyk)

[stm_sidebar sidebar=“573″]

Hľadáte seriózny a profesionálny prístup?