Projekt Uzbekistan

This is custom heading element

Od októbra 2008 spoločnosť ASTRAIA® Certification realizovala projekt v rámci medzinárodnej rozvojovej pomoci v Uzbekistane, ktorý sa zameriaval na budovanie národných kapacít v Uzbekistane. Tento projekt je financovaný Slovenskou republikou a realizovaný pod dohľadom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Základným cieľom tohto projektu bolo vybudovať národné kapacity v oblasti integrovaných manažérskych systémov, konkrétne FSMS (systému manažérstva bezpečnosti potravín) a EMS (systému environmentálneho manažérstva) v Uzbekistane.

[stm_spacing lg_spacing=“15″ md_spacing=“15″ sm_spacing=“15″ xs_spacing=“15″]
PLÁNOVANÉ DOSIAHNUTÉ
1. Vyškoliť účastníkov implementačných tímo v EMS a FSMS (40 špecialistov) Vyškolených 56 špecialistov
2. 5 „on-site“ seminárov (tréning na mieste) – 25 špecialistov z rôznych organizácií 6 spoločností, v každej je z nich minimálne 3-5 členov IT
3. Preškolenie stredného a nižšieho manažmentu (40 účastníkov) Bolo preškolených 80 stredného a nižšieho manažmentu
4. Preškolenie vyššieho manažmentu (40 účastníkov) Bolo preškolených 40 TOP manažérov
5. Príprava interných audítorov EMS a FSMS (40 účastníkov) Bolo preškolených 40 interných audítorov
6. Príprava lokálnych konzultantov (4) Boli vyškolení 2 starší konzultanti a 3 mladší
7. Praktický výkon pilotných auditov (6-8) Bolo vykonaných 6 pilotných auditov
8. Vzdelávacie programy – implementácia IMS v 6-8 vybraných organizáciách Implementácia 8 MS (5-EMS, 3-FSMS) v 6-tich organizáciách
 9. Vykonanie pred-certifikačných auditov (6-8) V 6- tich organizáciách bol vykonaný pred-certifikačný audit
10. 50 publikácií v národnom jazyku 50 publikácií v národnom jazyku
11. Vzdelávacia misia na Slovensko pre konzultantov (2) Boli navštívené 4 spoločnosti, vykonaný workshop pre 4 konzultantov