ISMS – ISO/IEC 27001

ISMS – ISO/IEC 27001
MODUL F – Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO/IEC 27001 a spôsob ich aplikácie vo funkčnom ISMS


Cieľom tréningu je objasniť členom audítorských tímov a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001 a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto zmien priamo v organizáciách vo funkčnom manažérskom systéme informačnej bezpečnosti.

Školenie je zamerané na vysvetlenie praktického a efektívneho postupu zavedenia zmien v oblasti ISMS s cieľom podporiť účinný manažment bezpečnosti informácií v organizácii a komplexne riadiť bezpečnostné riziká spojené s citlivými informáciami.

Počas tréningu skúsení lektori poskytnú účastníkom veľa reálnych príkladov z rôznych odvetví hospodárstva ako implementovať tieto zmeny a zároveň sa účastníci tréningu naučia ako preverovať tieto elementy manažérskeho systému.


Informácie:
….
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
….
Rozsah: 16 hodín
….
Lektorka:
  • Ing. Eva Hlušková, PhD.
….
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:30
….
Miesto konania: Nitra
….
Cena: 340,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)

Kontaktné údaje:

Meno: Henrieta Mullerová

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663, +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie